HACCP

HACCP- oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który jest powszechnie stosowany na terenie całej Europy.

System ten służy do zarządzania bezpieczeństwem żywności, oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz ewentualnych metod ich likwidacji. Zapewnia swobodny i bezpieczny przepływ środków spożywczych na terenie Unii Europejskiej. Formalnie system ten określa Dyrektywa  Rady EWG nr 93/43 z dnia 7 listopada 1993 roku.

Wdrażanie HACCP jest procesem długotrwałym oraz skomplikowanym. Składa się z wielu etapów, które powinny być przeprowadzone w odpowiedniej kolejności. Podstawowe 7 zasad działania tego systemu opisane jest w Kodeksie Żywnościowym. W tym przypadku teoria nie pomaga nam zbyt mocno, ponieważ na jej podstawie ciężko jest wdrożyć system ten w praktyce.

HACCP obowiązuje w całym łańcuchu żywnościowym za wyjątkiem produkcji pierwotnej. Korzyści z prowadzenia HACCP jest wiele, oprócz oczywistej poprawy bezpieczeństwa żywności jest to:

  • zwiększenie świadomości pracowników,
  • uporządkowanie obowiązków osób odpowiedzialnych za produkcję żywności,
  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów.
certyfikat haccp ochrona punktów krytycznych monitoring szkodników haccp sektor rolniczy sektor spożywczo - przemysłowy

Omacnica ryżanka (Corcyra cephalonica Staint)

Omacnica ryżanka ma od 14 do 27 milimetrów rozpiętości skrzydeł i od 7 do 10 milimetrów długości ciała. Przednie skrzydła omacnicy ryżanki są szare i wąskie. Więcej »

Odkażanie

Zabiegi dezynfekcji (odkażania) mają na celu wyeliminowanie jak największej ilości drobnoustrojów z dezynfekowanej powierzchni. Więcej »

Pawężnik syjamski

Pawężnika syjamskiego można znaleźć tylko w pomieszczeniach zamkniętych, na otwartej przestrzeni nie zaaklimatyzował się. Najczęściej spotykany magazynach, w których przechowywana jest żywność taka jak orzechy, kawa, zboża, fasola oraz suszone warzywa i owoce. Więcej »

Monitoring gryzoni na fermie drobiu

Myszy i szczury są wektorami wielu chorób oraz innych szkodników, których obecność na fermie drobiu nie jest mile widziana. Dlatego zwalczanie jest ważne. Więcej »

Sektor spożywczo - przemysłowy

Sektor spożywczy jest branżą szczególnie narażoną na obecność szkodników. Gryzonie, insekty, a nawet ptaki znajdują w zakładach przetwórstwa spożywczego wszystko co jest im do życia potrzebne tj. wodę, pożywienie i schronienie. Zadaniem firm DDD jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, dostępu szkodników na teren zakładu. Warunkiem wstępnym dla procedur HACCP jest zwalczanie szkodników wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla branży spożywczej.

Więcej »

Sektor rolniczy

Zabiegi DDD są bardzo istotne dla rolnictwa. Regularnie wykonywane zabiegi dezynfekcji w pomieszczeniach inwentarskich jak np. kurniki czy chlewnie mają pozytywny wpływ na wynik finalny chowu. Równie istotna dla takich miejsc jest odpowiednia deratyzacja. Dzięki odpowiednim zabiegom DDD zwiększa się przyrost masy zwierząt, zmniejsza się zachorowalność.

Więcej »

Sektor klienta indywidualnego

Bardzo obszerną grupę naszych klientów stanowią klienci indywidualni. Specjalnie dla Państwa przeprowadzamy zabiegi odkomarzania w ogrodach, na działkach wypoczynkowych, polach namiotowych. Dużym zagrożeniem dla osób uczulonych na jad są m.in. szerszenie i osy. Zajmujemy się usuwaniem gniazd tych owadów. Jeśli dotyczy Państwa któryś z powyższych problemów zapraszamy do kontaktu, na pewno pozbędziemy się go raz na zawsze!

Więcej »

Sektor użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej jak przychodnie, hotele, przedszkola, restauracje są miejscami, w których większą uwagę należy poświęcić dezynfekcji głównie ze względu na liczbę osób tam przebywających. Dbając o dobro tych osób należy regularnie wykonywać odkażanie, szczególnie toalet, kuchni. Dodatkowo w restauracjach oraz hotelach wykonuje się deratyzację, obowiązkowo w tych, w których obowiązuje HACCP.

Więcej »