Dezynfekcja i antyseptyka

Dezynfekcja i antyseptyka to podobne zagadnienia jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z właściwościami tych metod dostrzegamy różnice.

Podstawowe informacje o dezynfekcji

Jedno z podstawowych zagadnień związanych z branżą dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Dezynfekcja według informacji ogólnych jest to proces, który ma na celu zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich przetrwalników dostępnymi środkami na rynku D.D.D. Pozwala to zapobiec zakażeniu osób przebywających w pomieszczeniu lub mających bezpośredni kontakt z zdezynfekowanym przedmiotem. Dezynfekcję podejmuje się przede wszystkim w środowisku zewnętrznym ale również wobec ciała człowieka.

Rozróżnia się kilka rodzajów dezynfekcji: ogniskowa i zapobiegawcza. Jedna i druga różni się tylko czasem w jakim podejmuje się zadanie dezynfekcji. Zapobiegawcza wykonywana jest cyklicznie i ma za zadanie zniwelować lub całkowicie usunąć zagrożenie wynikające z obecności: wirusów, bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Natomiast dezynfekcja ogniskowa wykonywana jest w miejscach wysokiego ryzyka, gdzie jest 100% pewność zainfekowania pomieszczenia lub danego przedmiotu.

Środki fizyczne służące do dezynfekcji:

  • oczyszczanie mechaniczne,
  • działanie wysoką temperaturą,
  • bezpośrednie napromieniowanie słoneczne,
  • napromieniowanie promieniami nadfioletowymi,
  • wysuszenie.

Środki chemiczne stosowane do dezynfekcji:

roztwory - jednorodna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych lub pierwiastków chemicznych. Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników. W roztworach zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem, a drugi substancją rozpuszczaną,

emulsje - dwufazowy układ dyspersyjny ciecz-ciecz dwóch niemieszających się wzajemnie cieczy - polarnej i niepolarnej,

zawiesiny - układ niejednorodny, zwykle dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np. cząstek ciała stałego w gazie lub cząstek cieczy w cieczy.

Aby dezynfekcja była skuteczna, środek odkażający powinien mieć stężenie najkorzystniejsze dla danych warunków, stykać się bezpośrednio z całą masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów, działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze.

Należy pamiętać, jednak że dezynfekcja nie wyjaławia dezynfekowanego pomieszczenia lub przedmiotu. Dlatego stosowane do codziennego użytku przedmiotu nie muszą być poddawane antyseptyce.

Co to jest antyseptyka?

Jest to postępowanie odkażające, wyjaławianie, którego celem jest zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) znajdujących się na danej przestrzeni lub przedmiocie. Podstawowymi metodami wykorzystywanymi do tego specjalistycznego typu zabiegu jest zastosowanie lam kwarcowych, promieniowania jonizujące czy wysoką temperaturę w sterylizatorach.

dezynfekcja antyseptyka ozonowanie dezynfekcja sektor użyteczności publicznej sektor rolniczy sektor klienta indywidualnego sektor spożywczo - przemysłowy

Dezynfekcja i antyseptyka

Dezynfekcja i antyseptyka to podobne zagadnienia jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z właściwościami tych metod dostrzegamy różnice. Więcej »

Naścierwek rudonogi - czarny chrząszcz

Naścierwek rudonogi - chrząszcz czarny, występujący w domach, zakładach produkcyjnych i w obiektach użyteczności publicznej. Owad żerujący w serach, nasionach roślin oleistych i w wędlinach. Więcej »

Odławianie, wyłapywanie dzikich zwierząt

Dzikie zwierzęta stanowią coraz większy problem i zagrożenia wynikające z roznoszenia wielu chorób zakaźnych, zanieczyszczania piwnic, strychów. odławianie dzikich zwierząt, Więcej »

Sprzątanie po zmarłych

Po śmierci wytwarza się wiele groźnych patogenów oraz związków chemicznych (jad trupi), groźnych dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Więcej »

Sektor spożywczo - przemysłowy

Sektor spożywczy jest branżą szczególnie narażoną na obecność szkodników. Gryzonie, insekty, a nawet ptaki znajdują w zakładach przetwórstwa spożywczego wszystko co jest im do życia potrzebne tj. wodę, pożywienie i schronienie. Zadaniem firm DDD jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, dostępu szkodników na teren zakładu. Warunkiem wstępnym dla procedur HACCP jest zwalczanie szkodników wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla branży spożywczej.

Więcej »

Sektor rolniczy

Zabiegi DDD są bardzo istotne dla rolnictwa. Regularnie wykonywane zabiegi dezynfekcji w pomieszczeniach inwentarskich jak np. kurniki czy chlewnie mają pozytywny wpływ na wynik finalny chowu. Równie istotna dla takich miejsc jest odpowiednia deratyzacja. Dzięki odpowiednim zabiegom DDD zwiększa się przyrost masy zwierząt, zmniejsza się zachorowalność.

Więcej »

Sektor klienta indywidualnego

Bardzo obszerną grupę naszych klientów stanowią klienci indywidualni. Specjalnie dla Państwa przeprowadzamy zabiegi odkomarzania w ogrodach, na działkach wypoczynkowych, polach namiotowych. Dużym zagrożeniem dla osób uczulonych na jad są m.in. szerszenie i osy. Zajmujemy się usuwaniem gniazd tych owadów. Jeśli dotyczy Państwa któryś z powyższych problemów zapraszamy do kontaktu, na pewno pozbędziemy się go raz na zawsze!

Więcej »

Sektor użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej jak przychodnie, hotele, przedszkola, restauracje są miejscami, w których większą uwagę należy poświęcić dezynfekcji głównie ze względu na liczbę osób tam przebywających. Dbając o dobro tych osób należy regularnie wykonywać odkażanie, szczególnie toalet, kuchni. Dodatkowo w restauracjach oraz hotelach wykonuje się deratyzację, obowiązkowo w tych, w których obowiązuje HACCP.

Więcej »