Na czym polega ozonowanie mieszkania?

Ozonowanie to skuteczny sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów w domu, mieszkaniu, klimatyzacji i samochodzie. Ozonowanie jako skuteczna metoda dezodoryzacji nie maskuje zapchachów ale je usuwa.

ozonowanie, pomieszczeń, domów, samochodów

Skąd się biorą brzydkie zapachy w mieszkaniu ?

Brzydkie zapachy w mieszkaniu stanowią poważny problem. Ich przyczyny mogą być różne. Najczęściej pojawiają się one jeśli w danym mieszkaniu często palone są papierosy, w mieszkaniu ktoś zmarł lub jeśli przez jakiś czas znajdowały się w nim zdechłe zwierzęta na przykład myszy. Brzydkie zapachy mogą pochodzić również od przypalonych potraw oraz moczu i innych rozlanych substancji, które wniknęły w podłogę.

Sposoby domowe i preparaty dostępne w sklepach nie zawsze w takich sytuacjach pomagają. Co zatem zrobić jeśli w naszym domu pojawiły się nieprzyjemne, a jednocześnie trudne do usunięcia zapachy? Jak się pozbyć brzydkiego zapachu w mieszkaniu? Co zrobić żeby nie śmierdziało? Jak się pozbyć smrodu? Odpowiedzią na te pytania jest ozonowanie.

Czym jest ozonowanie?

Ozonowanie to dezynfekcja i dezodoryzacja przeprowadzana za pomocą ozonu. Dezynfekcja to zwalczanie mikroorganizmów. Dezodoryzacja to zwalczanie nieprzyjemnych zapachów. Ozonowanie jest skuteczną metodą zwalczania pleśni, wirusów i bakterii. Dezynfekcja i dezodoryzacja poprzez ozonowanie nie wymaga użycia szkodliwych środków chemicznych. W przeciwieństwie do większości innych metod dezodoryzacji ozonowanie nie ogranicza się jedynie do maskowania brzydkich zapachów, ale naprawdę je usuwa.

Czym jest ozon ?

Ozon jest silnie biobójczym gazem. Jest on alotropową odmianą tlenu składającą się z trójatomowych cząsteczek. Ozon jest gazem naturalnie powstającym podczas wyładowań atmosferycznych i pod wpływem promieni UV. Ozon odkryty został w 1840 roku. Obok dezynfekcji i dezodoryzacji ozon stosowany jest również jako utleniacz paliwa rakietowego i reagent podczas ozonolizy. Okres połowicznego rozkładu ozonu wynosi od 20 do 30 minut.

Stężenie ozonu

Stężenie ozonu stosowanego podczas ozonowania podawane jest w jednostkach znanych jako PPM. PPM to ilość jednostek na milion. Jak łatwo obliczyć oznacza to, że zawartość danego gazy w powietrzu wynosząca 1 % odpowiada 10.000 PPM. 1 PPM odpowiada zawartości ozonu w metrze sześciennym powietrza wynoszącej 2,14 miligramów.

Ozonatory

Do wytworzenia ozonu ozonator potrzebuje jedynie tlenu z powietrza i energii elektrycznej.  Urządzenie wytwarzające 1 gram ozonu na godzinę zużywa około 20-25 Watów energii. Moc zużywana przez generator ozonu rośnie liniowo wraz z jego wydajnością. Około 90 % spośród zużywanej podczas ozonowania energii zużywanej jest na produkcję ciepła.

Zastosowanie ozonu - ozonowanie mieszkań, samochodu, klimatyzacji, pomieszczeń

Zastosowanie ozonowania nie ogranicza się jedynie do mieszkań, domów i innych budynków. Ozonowanie stosowane jest też do dezynfekcji i dezodoryzacji wnętrz pojazdów, a zwłaszcza do odgrzybiania klimatyzacji samochodowej.

Ozonowanie mieszkania - co należy zrobić przed oozonowaniem?

Przed rozpoczęciem ozonowania należy usunąć źródło nieprzyjemnego zapachu. Jeśli przyczyna nieprzyjemnego zapachu są gryzonie przed ozonowaniem należy usunąć ich gniazda i wydzieliny (Kał i mocz) oraz ciała martwych osobników, a równolegle z ozonowaniem należy przeprowadzić działania deratyzacyjne. Jeśli przyczyną nieprzyjemnych zapachów występujących w danym miejscu są pleśnie należy podjąć działania mające na celu ich zlikwidowanie.

W pomieszczeniu, w którym przeprowadzane jest ozonowanie nie powinno być żadnych roślin ani zwierząt. Warto usunąć też z nich cenne urządzenia elektroniczne i dzieła sztuki. Następnie należy uszczelnić ozonowane pomieszczenie w celu zapobiegnięcia ucieczce ozonu na zewnątrz i zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

Przebieg ozonowania - jak wygląda ozonowanie?

Podczas ozonowania ozonatory nie powinny być rozstawiane na podłodze lecz na podwyższeniach co umożliwi bardziej równomierne rozprowadzenie ozonu w pomieszczeniu. Ozon jest gazem dwukrotnie cięższym od powietrza w związku z tym ma on tendencję do opadania na dół. Jeśli ozonatory wypuszczają wytwarzany ozon do wyższych partii pomieszczeń pozwala  to na bardzie równomierne rozprowadzenie tego gazu w pomieszczeniu. W równomiernym rozprowadzeniu ozonu w pomieszczeniu może również pomóc użycie dodatkowych wentylatorów.

W trakcie przeprowadzania ozonowania należy monitorować poziom ozonu i upewniać się, czy nie ucieka on na zewnątrz. Uzyskane w ten sposób informacje mogą ułatwić podjęcie decyzji o ewentualnym wydłużeniu lub skróceniu czasu ozonowania. Po zakończeniu wytwarzania ozonu przez generatory ozonu należy poczekać około 30 minut podczas których ozon będzie działał. Po upływie tego czasu należy wietrzyć pomieszczenie przez około 15-20 minut do czasu aż stężenie ozonu osiągnie bezpieczną wartość wynoszącą 0,1 PPM. Jeśli w najbliższym czasie z poddawanego ozonowaniu pomieszczenia nikt nie będzie korzystał wietrzenie nie jest konieczne i wystarczy poczekać aż ozon sam ulegnie rozpadowi.

Czy ozonowanie jest szkodliwe? 

Niektórzy obawiają się, czy ozonowanie nie uszkodzi znajdujących się w danym pomieszczeniu przedmiotów. Ozon rzeczywiście jest utleniaczem mogącym powodować starzenie się przedmiotów, ale niezbędne jest utrzymywanie bardzo wysokiego stężenia tego gazu przez długi czas w celu pojawienia się negatywnych efektów działania tego gazu. Podczas typowego ozonowania ozon nie wpływa na wyposażenie pomieszczeń.

Zapach po ozonowaniu

Po przeprowadzeniu zabiegu ozonowania pojawia się charakterystyczny zapach. Zapach ten wbrew temu czego niektórzy mogą się obawiać nie świadczy o tym, że ozon nadal jest obecny w powietrzu. Jest on pozostałością produktów ubocznych powstałych podczas reakcji z ozonem.

W trakcie ozonowania może pojawiać się mgła. Jest naturalne zjawisko spowodowane reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi.

Niektórzy klienci niepokoją się, czy podczas ozonowania nie zabraknie tlenu z powietrza. Nie istnieje takie ryzyko. Stężenie tlenu w powietrzu wynosi 209.000 PPM podczas gdy stężenie ozonu w poddawanym ozonowaniu pomieszczeniu nie przekracza kilkunastu PPM, a zazwyczaj jest ono sporo niższe.

Jak długo trwa ozonowanie mieszkania ?

Nie istnieje z góry ustalony czas ozonowania. Każdy przypadek ozonowania należy traktować indywidualnie. Ozonowanie powinno być przeprowadzane aż do usunięcia zapachów, które zamierzamy zlikwidować. Na to jak długo powinno być przeprowadzane ozonowanie wpływa między innymi rodzaj zapachu, jego intensywność i głębokość na którą wniknęły powodujące nieprzyjemny zapach substancje.

Długość ozonowania uzależniona jest również od osiągniętego podczas tego zabiegu stężenia ozonu. Przy wyższych stężeniach ozonu czas niezbędny do uzyskania pożądanych efektów ozonowania skraca się, a przy niższych stężeniach wydłuża się.

Odgrzybianie pomieszczeń poprzez ozonowanie

Ozon bardzo często używany jest podczas odgrzybiania pomieszczeń. Należy jednak pamiętać, że ozon działa jedynie powierzchniowo w związku z czym nie usunie on przyczyny problemu. Ozonowanie jest jedynie ostatnim etapem odgrzybiania w danym miejscu. To jakie czynności należy wykonać wcześniej uzależnione jest od poziomu zagrzybienia w danym miejscu i od wielu innych czynników. Jest to zatem kwestia bardzo indywidualna.

Czasami przed ozonowaniem wystarczy nasączyć zagrzybione miejsca płynem grzybobójczym. Jeśli sytuacja jest poważna może być konieczne nawet skucie tynków i położenie na nowo. Niezależnie od tego w celu długotrwałego pozbycia się grzybów konieczne jest utrzymywanie w danym pomieszczeniu odpowiednio niskiej wilgotności i właściwej temperatury. Dopiero po przeprowadzeniu pozostałych czynności przeprowadzane jest ozonowanie mające na celu usunięcie z powietrza zapachu i zlikwidowanie znajdujących się w powietrzu zarodników grzybów.

Ozonowanie wnętrz samochodów

Wnętrza samochodów to kolejne często poddawane ozonowaniu miejsca. Przed rozpoczęciem ozonowania należy usunąć przyczynę pojawienia się w samochodzie nieprzyjemnych zapachów. W tym celu należy może być konieczne opróżnienie popielniczek i wypranie tapicerek. Wszystkie znajdujące się wewnątrz samochodu przedmioty powinny zostać usunięte.

Następnie generator ozonu powinien zostać umieszczony na siedzeniu. Można też umieszczać ozonator na zewnątrz pojazdu i dostarczać ozon do jego wnętrza za pomocą rury. Podczas przeprowadzania ozonowania nadmuch w samochodzie powinien zostać ustawiony na połowę, temperatura na wartość minimalną, obieg wewnętrzny powinien być włączony, a agregat do klimatyzacji wyłączony. Nadmuch nie powinien być ustawiany na przednią szybę ponieważ spowoduje to automatyczne wyłączenie obiegu wewnętrznego. Ozonowanie samochodu trwa około 20 minut w przypadku użycia ozonatora zdolnego do produkcji ozonu wynoszącej 5 gram na godzinę. W trakcie ozonowania samochodu stężenie ozonu powinno być monitorowane ręcznie. Niskie stężenie ozonu może oznaczać, że nie działa obieg wewnętrzny. Ozonowanie samochodów nie powinno być przeprowadzane podczas dni upalnych. 

Ozonowanie Mieszkań Olsztyn Ozonowanie mieszkań Grudziądz ozonowanie ozonowanie insektpol ozonowanie mieszkań ozonowanie mieszkań Gdynia ozonowanie mieszkań Toruń ozonowanie mieszkań Warszawa ozonowanie mieszkań gdańsk ozonowanie mieszkań Elbląg

Odkomarzanie - zwalczanie komarów

Komary z rodziny komarowatych (Culicidae) ponad 3tyś gatunków. Najczęściej spotykanym jest komar brzęczący (Culex pipiens). Więcej »

Barszcz Sosnowskiego - usuwanie zagrożenia

Roślina od dłuższego czasu występująca w Polsce, jednak od niedawna stanowi problem. Jest bardzo dużym zagrożeniem dla wszystkich osób. Więcej »

Dzier włochaty

Chrząszcz z rodziny biegaczowatych. Występuje na całym terenie Europy. Jest bardzo tolerancyjnym gatunkiem, potrafi żyć na mokrych terenach bagnistych po suche lasy i pola uprawne. Więcej »

Metody zwalczania kleszczy

Rozpoczyna się sezon letni i dlatego istotne jest zabezpieczenie się i zwalczanie kleszczy w własnych ogrodach i na podwórkach. Więcej »

Sektor spożywczo - przemysłowy

Sektor spożywczy jest branżą szczególnie narażoną na obecność szkodników. Gryzonie, insekty, a nawet ptaki znajdują w zakładach przetwórstwa spożywczego wszystko co jest im do życia potrzebne tj. wodę, pożywienie i schronienie. Zadaniem firm DDD jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, dostępu szkodników na teren zakładu. Warunkiem wstępnym dla procedur HACCP jest zwalczanie szkodników wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla branży spożywczej.

Więcej »

Sektor rolniczy

Zabiegi DDD są bardzo istotne dla rolnictwa. Regularnie wykonywane zabiegi dezynfekcji w pomieszczeniach inwentarskich jak np. kurniki czy chlewnie mają pozytywny wpływ na wynik finalny chowu. Równie istotna dla takich miejsc jest odpowiednia deratyzacja. Dzięki odpowiednim zabiegom DDD zwiększa się przyrost masy zwierząt, zmniejsza się zachorowalność.

Więcej »

Sektor klienta indywidualnego

Bardzo obszerną grupę naszych klientów stanowią klienci indywidualni. Specjalnie dla Państwa przeprowadzamy zabiegi odkomarzania w ogrodach, na działkach wypoczynkowych, polach namiotowych. Dużym zagrożeniem dla osób uczulonych na jad są m.in. szerszenie i osy. Zajmujemy się usuwaniem gniazd tych owadów. Jeśli dotyczy Państwa któryś z powyższych problemów zapraszamy do kontaktu, na pewno pozbędziemy się go raz na zawsze!

Więcej »

Sektor użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej jak przychodnie, hotele, przedszkola, restauracje są miejscami, w których większą uwagę należy poświęcić dezynfekcji głównie ze względu na liczbę osób tam przebywających. Dbając o dobro tych osób należy regularnie wykonywać odkażanie, szczególnie toalet, kuchni. Dodatkowo w restauracjach oraz hotelach wykonuje się deratyzację, obowiązkowo w tych, w których obowiązuje HACCP.

Więcej »