Odławianie kotów

Odławianie kotów, odławianie dzikich zwierząt i informacje nt. metod odłowu oraz zagrożeń wynikających z obcowania ze zdziczałymi zwierzętami.

Odławianie kotów

W niniejszym artykule zajmiemy tematyką odławiania kotów. Dowiemy się z niego jakie są normy prawne dotyczące odławianie kotów, jaka ustawa reguluje odławianie kotów, kto zakreśla zasady i warunki wyłapywania zwierząt, co sądzi Główny Lekarz Weterynarii na temat odławiania kotów, jak ograniczyć liczebność kotów, jak odłowić kota, jakie są metody odławiania kotów, czym jest sterylizacja, jak sterylizacja wpływa na zdrowie kota, kto może prowadzić schronisko dla zwierząt, dlaczego odławianie kotów jest niezbędne, jak przebiega cykl rozwojowy kotów, jak ochronić koty przed mrozem i jak dokarmiać koty.

Parafrazując słynne już zdanie na temat koni można powiedzieć, że kot jaki jest każdy widzi. W obecnych czasach zdanie to bardziej pasuje do kota niż do konia jest on bowiem (kot, a nie koń) najpopularniejszym zwierzęciem domowym na świecie. Istnieje wiele, często znacząco różniących się wyglądem i rozmiarami ras kotów. Są one bohaterami ogromnej ilości utworów literackich, filmów i wierzeń religijnych. Kot domowy pochodzi od kota nubijskiego i żbika. Koty są ludzkimi towarzyszami od niepamiętnych czasów i trudno stwierdzić kiedy właściwie je udomowiliśmy. Wiemy jedynie że są one naszymi towarzyszami od wielu tysięcy lat. Nie ma też pełnej jasności co do tego gdzie nastąpiło udomowienie kota. Za najbardziej prawdopodobne miejsca w których mogło to nastąpić uważa się Nubie i obszar żyznego półksiężyca na bliskim wschodzie. Obecnie koty obecne są w dużej części gospodarstw domowych. Często jednak zdarza się, że koty porzucane są przez właścicieli lub w inny sposób stają się bezdomne.

BEZDOMNE KOTY W MIASTACH

Bezdomne koty występujące na terenach miejskich radzą sobie dużo lepiej od psów i stanowią dla ludzi dużo mniejsze zagrożenie niż psy pozostawione bez dozoru. Potrafią znaleźć sobie miejsce i nie są uciążliwe dla ludzi. Jest tak jednak jedynie wtedy, gdy ich liczebność utrzymywana jest na odpowiednio niskim poziomie.

UNORMOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE ODŁAWIANIA KOTÓW

Jeśli chcemy skutecznie pomagać kotom powinniśmy poznać unormowania prawne dotyczące opieki nad bezpańskimi kotami i ich odławiania. Kwestie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania reguluje artykuł 11 ustawy o ochronie zwierząt. Z artykułu tego dowiadujemy się, że utrzymywanie ich liczebności na odpowiednio niskim poziomie należy do zadań własnych gminy. Zasady i warunki wyłapywania zwierząt określają w porozumieniu minister do właściwy do spraw administracji publicznej i ministrem właściwym do spraw ochrony środowiska. Każda gmina powinna posiadać program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten powinien być określany corocznie w drodze uchwały uchwalanej do 31 marca danego roku. Tego typu program powinien obejmować między innymi opiekę nad dziko żyjącymi kotami w tym również ich dokarmianie.

OPINIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W KWESTII ODŁAWIANIA KOTÓW

Warto również poznać opinie Głównego Lekarza Weterynarii na temat odławiania kotów. Opinie Głównego Lekarza Weterynarii w tej sprawie poznaliśmy dzięki pismu, które skierowała do niego Joanna Zaremba z Fundacji For Animals w dniu 17 października 2008 roku. W piśmie tym fundacja For Animals pytała Głównego Lekarza Weterynarii o jego stanowisko w kwestii kotów wolno żyjących w aglomeracjach miejskich. Główny Lekarz weterynarii odpowiedział na te pismo 14 listopada 2008 roku. Z odpowiedzi tej dowiedzieliśmy się, że zdaniem Głównego Lekarza Weterynarii koty w aglomeracjach miejskich nie są uciążliwe jeśli ich liczebność utrzymywana jest na odpowiednio niskim poziomie. Zatem jak ustaliliśmy najlepszym sposobem rozwiązania problemu bezdomnych kotów jest utrzymywanie ich liczebności na odpowiednio niskim poziomie.

METODY ZMNIEJSZANIA LICZEBNOŚCI KOTÓW

Najczęściej stosowanymi metodami zmniejszenia liczebności kotów jest ich sterylizacja lub umieszczenie w schronisku dla zwierząt. Za równo w przypadku sterylizacji jak i w przypadku umieszczenia w schronisku konieczne jest wcześniejsze odłowienie kota.

Sterylizacja to zabieg chirurgiczny uniemożliwiający organizmowi zajście w ciążę. Sterylizacja to łatwy, skuteczny i humanitarny sposób na zmniejszenie liczebności kotów. Jeśli chcemy przeprowadzić tego typu zabieg powinniśmy najpierw zorientować się, czy i jaka część spośród kotów w danej kolonii została już wcześniej poddana sterylizacji. Wielu weterynarzy oznacza wysterylizowane koty obcinając im kawałek ucha. Jeśli zauważymy, że większość spośród występujących w danej kolonii kotów nie ma naciętego ucha może to oznaczać, że nie zostały one wysterylizowane. Oczywistym sygnałem tego, że w danej kolonii występują niewysterylizowane koty jest też obecność kociąt. Sterylizacje często organizowane są przez gminy i organizacje pozarządowe zajmujące się pomaganiem zwierzętom. Jeśli dojdziemy do wniosku, że w danej kolonii występują niewysterylizowane koty i pożądane byłoby poddanie ich temu zabiegowi następnym krokiem powinno być umówienie zabiegu w odpowiedniej lecznicy. Po umówieniu zabiegu należy odłowić kota w celu dostarczenia go do lecznicy w której przeprowadzona zostanie sterylizacja. Po zabiegu koty przechodzą rekonwalescencje. Zazwyczaj odbywa się ona w tej samej lecznicy w której przeprowadzany został zabieg. W przypadku kotek trwa ona 7 dni, a w przypadku kocurów od 1 do 2 dni.

Pozytywne skutki sterylizacji nie ograniczają się tylko do ograniczenia liczebności kotów występujących na danym terenie.

Poddane sterylizacji kotki rzadziej chorują na:

  • Ropomacicze

  • Nowotwory narządów płciowych

  • Nowotwory sutka

  • Nie są osłabione ciążami i porodami

Wykastrowane kocury rzadziej walczą z innymi kocurami dzięki czemu rzadziej ulegają zakażeniom i zranieniom.

Alternatywą dla sterylizacji jest odłowienie kota i przekazanie go do schroniska w którym może znaleźć on nowego właściciela. Schroniska w których umieszcza się koty mogą być prowadzone przez gminy lub przez organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

Jak widać zarówno jeśli zamierzamy zmniejszyć liczebność kotów poprzez ich sterylizacje jak i wtedy, kiedy zamierzamy umieścić je w schronisku dla zwierząt pierwszym krokiem jest ich odłowienie.

METODY ODŁAWIANIA KOTÓW

W tym momencie powstaje pytanie jak odłowić kota. Wszystko uzależnione jest od tego jak bardzo oswojony jest dany kot. W przypadku niektórych oswojonych kotów wystarczające jest wzięcie kota na ręce i włożenie go do kontenera.

Niestety większość kotów jest zbyt nie ufna by przy ich odławianiu zastosować tak prostą metodę. W takiej sytuacja koty odławiane są przy pomocy klatek łapek. W klatkach tych umieszczane jest jedzenie. Kiedy kot wejdzie do klatki łapki zamyka się ona samoczynnie. Usługę taką najlepiej zlecić specjalistycznej firmie posiadającą sprzęt i doświadczenie niezbędne do sprawnego odłowienia kota.

DLACZEGO ODŁAWIANIE KOTÓW JEST NIEZBĘDNE

Zrezygnowanie z przeprowadzania działań mających na celu zmniejszenie liczebności populacji kotów nie jest dobrym pomysłem. Jest tak przede wszystkim dlatego, że koty cechują się stosunkowo szybkim rozwojem. Kotki od 2 do 4 razy do roku przechodzą ruję. Ruja to faza płodności samic. Poza rują samice kotów nie są zdolne do rozrodu. Pierwsza ruja kotki następuje pomiędzy 5 a 12 miesiącem jej życia. Trwa ona 2 dni. W trakcie rui kotki intensywnie miauczą i pozostawiają duże ilości śladów zapachowych. Ciąża trwa od 60 do 70 dni (najczęściej od 65 do 66 dni. W pojedynczym miocie rodzi się od 1 do 8 kociąt. Kocięta stają się samodzielne już w wieku od 10 do 12 tygodni. Jak łatwo wyliczyć koty, które będą miały możliwość rozmnażania się bez przeszkód szybko zwiększą swoją liczebność do sporych rozmiarów.

DOKARMIANIE DZIKICH KOTÓW

Jeśli podjęliśmy już działania pozwalające na utrzymanie liczebności kotów na odpowiednio niskim poziomie następnymi krokiem mogącym pomóc tym zwierzętom jest dokarmianie kotów, które pozostały. Koty należy dokarmiać raz dziennie najlepiej zawsze o tej samej godzinie. Jedzenie najlepiej zostawiać w miejscach dobrze widocznych np. pod krzewami, zaroślami i ścianami. Najlepiej w dokarmianiu kotów sprawdza się karma sucha. Oprócz dostarczania suchej karmy warto również zadbać o dostarczenie kotom wody. Miejsc w których dokarmiamy koty powinno być jak najmniej. Pozwala to na zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na dokarmianie.

OCHRONA KOTÓW PRZED MROZEM

W okresie zimowym istotne jest również zapewnienie kotom schronienia przed mrozem. Zwierzęta te nie są przystosowane do życia w niskich temperaturach. Zazwyczaj wystarczające w tym celu jest pozostawienie otwartego okienka w piwnicy.

TAGI: odławianie kotów Warszawa, firma odławiająca zdziczałe koty Gdańsk, metody odławiania kotów Bydgoszcz, odstraszanie dzikich zwierząt Gdynia, jak odłowić kota,

 

 

odławianie kotów odławianie dzikich zwierząt

Łapanie gołebi

Gołębie występują w każdym zakątku Polski, jednak ze względu na wysoką liczbę ludności w miastach, właśnie tam najczęściej można je spotkać. Więcej »

Rozkruszki - Zwalczanie

Rozkruszek żeruje głównie na mąkach i suszach, zanieczyszcza je odchodami przez co produkty nie nadają się do spożycia. Dlatego zaleca się jego zwalczanie. Więcej »

Pawężnik syjamski

Pawężnika syjamskiego można znaleźć tylko w pomieszczeniach zamkniętych, na otwartej przestrzeni nie zaaklimatyzował się. Najczęściej spotykany magazynach, w których przechowywana jest żywność taka jak orzechy, kawa, zboża, fasola oraz suszone warzywa i owoce. Więcej »

HACCP

HACCP- oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który jest powszechnie stosowany na terenie całej Europy. Więcej »

Sektor spożywczo - przemysłowy

Sektor spożywczy jest branżą szczególnie narażoną na obecność szkodników. Gryzonie, insekty, a nawet ptaki znajdują w zakładach przetwórstwa spożywczego wszystko co jest im do życia potrzebne tj. wodę, pożywienie i schronienie. Zadaniem firm DDD jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, dostępu szkodników na teren zakładu. Warunkiem wstępnym dla procedur HACCP jest zwalczanie szkodników wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla branży spożywczej.

Więcej »

Sektor rolniczy

Zabiegi DDD są bardzo istotne dla rolnictwa. Regularnie wykonywane zabiegi dezynfekcji w pomieszczeniach inwentarskich jak np. kurniki czy chlewnie mają pozytywny wpływ na wynik finalny chowu. Równie istotna dla takich miejsc jest odpowiednia deratyzacja. Dzięki odpowiednim zabiegom DDD zwiększa się przyrost masy zwierząt, zmniejsza się zachorowalność.

Więcej »

Sektor klienta indywidualnego

Bardzo obszerną grupę naszych klientów stanowią klienci indywidualni. Specjalnie dla Państwa przeprowadzamy zabiegi odkomarzania w ogrodach, na działkach wypoczynkowych, polach namiotowych. Dużym zagrożeniem dla osób uczulonych na jad są m.in. szerszenie i osy. Zajmujemy się usuwaniem gniazd tych owadów. Jeśli dotyczy Państwa któryś z powyższych problemów zapraszamy do kontaktu, na pewno pozbędziemy się go raz na zawsze!

Więcej »

Sektor użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej jak przychodnie, hotele, przedszkola, restauracje są miejscami, w których większą uwagę należy poświęcić dezynfekcji głównie ze względu na liczbę osób tam przebywających. Dbając o dobro tych osób należy regularnie wykonywać odkażanie, szczególnie toalet, kuchni. Dodatkowo w restauracjach oraz hotelach wykonuje się deratyzację, obowiązkowo w tych, w których obowiązuje HACCP.

Więcej »