Wołki zbożowe - skąd sie biorą jak wyglądają jak się ich pozbyć

Wołki zbożowe są bardzo pospolite w wszelkiego rodzaju magazynach zbóż w tym składach gospodarczych, magazynach płaskich i silosach położonych w strefie klimatu umiarkowanego w tym również w magazynach położonych na terenie Polski.

wołek-zbożowy

Zboża są podstawą naszego wyżywienia. W Polsce zboża zbieramy raz w roku, ale zarówno one jak i produkty które z nich powstają spożywane są przez nas i zwierzęta które hodujemy przez cały rok. Sprawia to, że konieczne jest ich długotrwałe przechowywanie. Niestety magazyny zbożowe są doskonałym miejscem dla rozwoju różnych gatunków szkodników odżywiających się zbożem. Niemal nieograniczony dostęp do pożywienia połączony z brakiem drapieżników sprawiają, że szkodniki magazynowe zboża którym udało się do tych magazynów przedostać bardzo szybko się rozmnażają. Sprawia to, że jeśli nie będą one przez nas zwalczane to ich populacja w krótki czasie osiągnie duże rozmiary. Jednym z najgroźniejszych szkodników pojawiających się na terenie magazynów zbożowych jest wołek zbożowy. Z naszego artykułu dowiecie się co jedzą wołki zbożowe, wołek zbożowy co robi i jak wyglądają wołki zbożowe. Napiszemy też jak wytępić wołka zbożowego, jak wygląda zwalczanie wołka zbożowego, jak się pozbyć wołka zbożowego i wołek zbożowy zwalczanie. Jeśli chodzi o metody zwalczania wołka zbożowego skupimy się zwłaszcza na metodzie zwalczania wołka zbożowego jaką jest gazowanie zboża określane również jako fumigacja zboża.

Co je wołek zbożowy ?

Wołki zbożowe odżywiają się różnymi rodzajami ziaren zbóż w tym pszenicą, łuskanym i nie łuskanym jęczmieniem, żytem, łuskanym owsem, ryżem, kukurydzą, a także żołędziami i gryką, choć mając wybór wołki zbożowe preferują żerowanie w życie i pszenicy. Różnice w preferencjach pomiędzy różnymi rodzajami ziaren nie są jednak wśród wołków zbożowych duże. Dla przykładu owies o wilgotności wynoszącej 13% zjadany jest przez wołki zbożowe chętniej od pszenicy której wilgotność wynosi 12%.

Jeśli wołki zbożowe znajdą się w miejscu w którym nie ma ziarna to mogą one rozwijać się również w różnego rodzaju produktach mącznych na przykład w suszonym chlebie lub makaronie, a także w suszonych lub świeżych owocach.

Z drugiej strony istnieją jednak również nasiona których wołki zbożowe nie uszkadzają nigdy. Do tego typu nasion zaliczamy między innymi nasiona roślin oleistych lub motylkowych takich jak groch lub fasola.

Wołki zbożowe występowanie

wołek-zbożowy-występowanie

Wołki zbożowe są bardzo pospolite w wszelkiego rodzaju magazynach zbóż w tym składach gospodarczych, magazynach płaskich i silosach położonych w strefie klimatu umiarkowanego w tym również w magazynach położonych na terenie Polski.

Wołek zbożowy jak wygląda

Wołek zbożowy jest zwierzęciem stosunkowo niewielkim. Osobniki dorosłe wołka zbożowego mają jedynie od 2 do 5 milimetrów długości. Ubarwienie chrząszczy wołków zbożowych zmienia się wraz z ich wiekiem. Osobniki dorosłe wołków zbożowych początkowo są słomkowe. Z czasem ciemnieją. Głowa wołków zbożowych wyciągnięta jest w ryjek. Ryjek ten w poprzecznym przekroju jest okrągły. Czułki wołka zbożowego zginają się kolankowo. Ostatni z członów czułek jest dłuższy niż pozostałe. W swojej szczytowej części pokryty jest on niewielkimi włoskami czuciowymi. Wydłużone przedplecze wołka zbożowego pokryte jest mającymi kształt elipsy dołkami. W każdym z tych dołków znajduje się szczecinka. Dołki znajdujące się na pokrywach wołków zbożowych układają się w wyraźne, podłużne rzędy. Wołki zbożowe nie posiadają lotnych skrzydeł. Ich pokrywy zrośnięte są wzdłuż szwu. Wołki zbożowe mają za to bardzo silne odnóża, które umożliwiają im szybkie poruszanie się.

Samce wołków zbożowych i samice wołków zbożowych są do siebie dość podobne. Różnice pomiędzy nimi które najłatwiej jest zaobserwować polegają na tym, że ostatnie segmenty samców wołków zbożowych są zgięte w dół, a ich ryjek grubszy i krótszy niż jest to w przypadku samic wołków zbożowych.

Wołek zbożowy rozwój

Jaja wołków zbożowych są podłużne. Mają one od 0,2 do 0,3 milimetra długości i od 0,6 do 0,8 milimetra długości. Jaja składane są przez samice wołków zbożowych wewnątrz ziaren. Do składania jaj wybierają one duże ziarna ponieważ ich wielkość gwarantuje, że znajduje się w nich wystarczająca ilość substancji odżywczych aby umożliwić pełen rozwój larw. Składanie jaj przez samicę wołka zbożowego rozpoczyna się od wygryzienia przez nią otworu w ziarnie w którym zamierza ona złożyć jajo. Następnie jajo umieszczane jest przez samicę wołka zbożowego wewnątrz ziarna. Otwór w ziarnie zasklepiany jest przez samicę za pomocą przezroczystej, szybko twardniejącej substancji. Substancja ta pełni dwie funkcje. Pierwszą z nich jest oczywiście ochrona jaja, a później również osobnika wołka zbożowego który się z niego rozwinie przed czynnikami zewnętrznymi do czasu gdy rozwijający się wewnątrz ziarna osobnik wołka zbożowego sam go nie opuści. Drugą funkcją tej substancji jest zapobieganie przegęszczeniu populacji wołków zbożowych. Jest to możliwe dzięki wydzielanym przez tą substancję sygnałom chemicznym, które odbierane są przez samice wołków zbożowych. Samice wołków zbożowych które odebrały dużą ilość tych sygnałów zmniejszają ilość składanych przez siebie jaj.

Zazwyczaj w każdym z ziaren samica wołka zbożowego wygryza jeden otwór. Zdarza się jednak, że samica wołka zbożowego wygryza wiele otworów w jednym ziarnie, a następnie zasklepia je. Mimo to w każdym z ziaren samica wołka zbożowego i tak najczęściej składa tylko jedno jajo, a w ziarnach w których złożono ich więcej i tak rozwinie się nie więcej niż jedna larwa wołka zbożowego. Jedynie w przypadku żerowania wołków zbożowych w kukurydzy w pojedynczym ziarnie może rozwinąć się kilka osobników tego szkodnika magazynowego.

Zazwyczaj jaja składane są przez samice wołka zbożowego w wierzchołkowej lub grzbietowej części ziarna. Jedynie z rzadka składane są one przez samice wołka zbożowego w okolicach zarodka. Pojedyncza samica wołka zbożowego składa około 150 jaj, choć zdarzają się samice wołków zbożowych które składają ich nawet 700. Zróżnicowana jest również dzienna ilość jaj składanych przez samice wołków zbożowych. Może ich być od jednego do dziewięciu.

Larwy wołka zbożowego wylęgają się z jaj po upływie od 8 do 10 dni od ich złożenia przez samicę. Beznogie, pofałdowane, łukowato zgięte larwy wołka zbożowego mają do 2,5 milimetra długości. Ciała larw wołka zbożowego w większości są białe. Jedynie szczęki larw wołka zbożowego są brązowe. Podczas rozwoju larwa wołka zbożowego czterokrotnie linieje. Porażenie ziarna przez wołki zbożowe na początkowym etapie jest ukryte ponieważ larwy wołka zbożowego rozwijają się wewnątrz ziaren. Larwy wołka zbożowego rozwijają się tylko w całych ziarnach. Nie mogą one rozwinąć się w produktach, które są drobno zmielone. Bardzo długo mogą w nich jednak przeżyć osobniki dorosłe wołków zbożowych.

Przepoczwarzenie wołków zbożowych odbywa się wewnątrz ziarna, a wołki zbożowe po jego zakończeniu jeszcze przez kilka dni przebywają w jego wnętrzu. Wkrótce po opuszczeniu ziarna dorosłe już osobniki wołków zbożowych rozpoczynają kopulacje i składanie jaj. Masa ziaren w których żerowały wołki zbożowe zmniejsza się o około 15%. W związku z tym przestają już ono nadawać się do spożycia lub siewu.

Często zdarza się, że w ziarnach w których rozwijały się wołki zbożowe swoje jaja składają inne gatunki szkodników magazynowych na przykład trojszyk ulec.

Wołki zbożowe jak długo żyją

Rozwój pokolenia wołka zbożowego podobnie jak jest to w przypadku większości owadów w dużym stopniu uzależniony jest od warunków zewnętrznych. Optymalne warunki rozwoju, a więc takie przy których wołki zbożowe rozwijają się najszybciej to wilgotność względna wynosząca pomiędzy 85%, a 95% i temperatura wynosząca 28?C. W takich warunkach rozwój pokolenia wołka zbożowego trwa 26,5 dnia. Jeśli temperatura jest niższa rozwój pokolenia wołka zbożowego może przeciągnąć się nawet do pół roku. W ogrzewanych pomieszczaniach rozwija się nawet dziesięć pokoleń wołków zbożowych rocznie, a w pomieszczeniach nieogrzewanych rozwijają się jedynie dwa pokolenia wołków zbożowych w ciągu roku.

To jak długo żyją osobniki dorosłe wołków zbożowych uzależnione jest od warunków zewnętrznych. Największy wpływ na długość życia osobników dorosłych wołków zbożowych ma wilgotność powietrza. Na długość życia wołków zbożowych wpływa również, choć już w mniejszym stopniu temperatura otoczenia. Przy wilgotności wynoszącej 75% i temperaturze wynoszącej 29?C osobniki dorosłe wołków zbożowych żyją mniej więcej 5 miesięcy. Przy temperaturze wynoszącej 21?C i takiej samej wilgotności czas życia osobników dorosłych wołków zbożowych wydłuża się do roku.

Odporność wołków zbożowych

Czas przez który wołki zbożowe mogą przeżyć bez pożywienia w dużym stopniu uzależniony jest od wilgotności powietrza. Im wyższa jest wilgotność powietrza tym dłużej wołki zbożowe mogą przeżyć bez pożywienia. Dla przykładu przy temperaturze wynoszącej około 5-6 stopni Celsjusza wołki zbożowe potrafią przeżyć nawet niemal pół roku bez jedzenia jeśli wilgotność powietrza wynosić będzie 100%. Przy bardzo niskich poziomach wilgotności czas ten może skrócić się do zaledwie 13 dni.

W jakiej temperaturze ginie wołek zbożowy

Wołki zbożowe mogą przeżyć bardzo długo w temperaturach nieznacznie wyższych od zera, ale samice nie składają wtedy jaj. W temperaturze wynoszącej 0°C jaja wołków zbożowych giną po upływie 19 dni, larwy wołków zbożowych giną po upływie miesiąca, a osobniki dorosłe wołków zbożowych giną w tej temperaturze po upływie dwóch miesięcy. W wyższych temperaturach wołki zbożowe bardzo szybko się rozmnażają. Wysoka wytrzymałość wołków zbożowych za równo na działanie wysokich jak i niskich temperatur sprawia, że zwalczanie wołków zbożowych poprzez wymrażanie ziarna lub ogrzewanie go do wysokich temperatur jest mało efektywne.

Wykrycie porażenia ziarna przez wołki zbożowe

Porażenie ziarna przez wołki zbożowe w swojej początkowej fazie może być trudne do wykrycia. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze osobniki dorosłe wołków zbożowych unikają światła w związku z czym za równo żerowanie osobników dorosłych wołków zbożowych jak i składanie jaj przez samice wołków zbożowych odbywają się w głębszych warstwach ziarna. Wołki zbożowe opuszczają głębsze warstwy ziarna dopiero wtedy, kiedy ich populacja jest już liczna lub jeśli ziarno jest przesuszone co uniemożliwia im rozwój. Po drugie larwy wołków zbożowych rozwijają się jak już wspominaliśmy wewnątrz ziaren.

Jak oszacować liczebność wołków zbożowych?

wołek-zbożowy-liczebnośc

Jeśli mamy wołki zbożowe to możemy uznać, ze pomocne byłoby poznanie ich przynajmniej przybliżonej liczebności. Dobrym sposobem by poznać przybliżoną liczebność wołków zbożowych jest próba wodna. Próba wodna polega na wsypaniu szufli ziarna do wiadra z wodą. Wołki, a także ziarna w których wnętrzu znajdują się wołki pozostaną na powierzchni, a ziarna w których nie ma wołków zbożowych opadną na dno. Ziarna w których są wołki zbożowe nie opadają ponieważ są lżejsze o tą część ziarna która została przez wołki zbożowe zjedzona. Różnica ta wprawdzie nie zawsze jest duża, a ponadto ziarno jest cięższe o masę samego wołka zbożowego żerującego w jego wnętrzu, ale wystarcza to do tego, aby ziarno to utrzymywało się na powierzchni wody.

Dla dokładniejszego dowiedzenia się tego ile mamy wołków zbożowych powinniśmy przekroić każde z pozostałych na powierzchni ziaren aby sprawdzić czy w ich wnętrzu znajdują się wołki zbożowe. Na podstawie liczebności wołków zbożowych w danej próbce, a także wiedzy na temat masy próbki i ilości zboża znajdującego się w magazynie możemy oszacować liczebność wołków zbożowych w magazynie. Utrudnieniem w uzyskaniu precyzyjnego oszacowania może być zróżnicowanie liczebności wołków zbożowych w różnych warstwach zboża w tym zwłaszcza preferowanie przez wołki zbożowe jego głębszych warstw.

Liczebność wołków, choć jedynie tych osobników, które przebywają poza ziarnami poznać można również dzięki próbie sitowej. Podczas próby sitowej ziarno przepuszczane jest przez wialnie, która odsiewa wołki zbożowe razem z nasionami chwastów i pośladem. Ponieważ podczas tej próby poznajemy liczebność jedynie wołków żyjących poza ziarnami, a nie wszystkich znajdujących się w danej partii ilość ziarna które użyjemy podczas tej próby musi być wyższa od ilości ziarna, która zostanie przez nas użyta podczas próby wodnej aby uzyskać miarodajne wyniki.

Straty powodowane przez wołki zbożowe

Straty powodowane przez wołki zbożowe są spore. Zmniejszają masę ziarna, a co gorsza sprawiają, że często nie nadaje się ono do użytku. Przyczyn dla których ziarno w których żerowały wołki zbożowe przestaje się nadawać do użytku jest kilka. Po pierwsze wołki zbożowe zanieczyszczają ziarno swoimi ciałami, fragmentami ciał i wydzielinami. Dla ludzi szczególnie szkodliwe są chitynowe pancerze wchodzące w skład ciał wołków zbożowych. Spożycie produktów zawierających fragmenty wspomnianych chitynowych pancerzy powoduje zaburzenia jelitowe i stany zapalne za równo u ludzi jak i u zwierząt gospodarskich. Jeśli więc pytacie się o to czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla kur, czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla krów, czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla bydła, czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla drobiu, czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla bydła lub czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla świń, czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla zwierząt, czy wołek zbożowy jest szkodliwy dla gołębi, czy wołek zbożowy stanowi zagrożenie dla człowieka to jak najbardziej jest on szkodliwy za równo dla ludzi jak i dla wymienionych i innych zwierząt.

W ziarnie w którym żerowały wołki zbożowe łatwiej rozwijają się również liczne chorobotwórcze bakterie i grzyby. Rozwój grzybów ułatwia zwiększone zapylenie pryzmy w której żerują wołki zbożowe powodujące utrudnienia w przepływie powietrza pomiędzy ziarnami. U osób pracujących przy zbożu, które zostało opanowane przez wołki zbożowe może też wystąpić alergia. Żerowanie wołków zbożowych może prowadzić również do zagrzewania zboża. Temperatura głębszych warstw zboża w którym żerują wołki zbożowe może być nawet o 10 stopni Celsjusza wyższa niż byłaby gdyby wołki zbożowe w zbożu tym nie żerowały.

Wołek zbożowy profilaktyka

Zwalczanie wołków zbożowych podobnie jak jest to w przypadku zwalczania innych gatunków szkodników magazynowych bywa kosztowne. Aby uniknąć tych kosztów warto podejmować działania profilaktyczne mające na celu uchronienie się przed pojawieniem się wołków zbożowych, a także innych gatunków szkodników magazynowych w naszych magazynach. Przed rozpoczęciem składowania zboża wewnątrz magazynu należy upewnić się, że nie ma w nim żadnych szkodników magazynowych. W przypadku wołków zbożowych niestety zdarza się, że w magazynie nie ma żadnych osobników wołków zbożowych, ale znajdują się w nich jaja tych szkodników magazynowych. Dlatego magazyny zbożowe po raz pierwszy skontrolowane powinny przez nas zostać już w maju lub w czerwcu, a więc w czasie, gdy samice wołków zbożowych opuszczają miejsca w których przebywały zimą w celu złożenia jaj. Kolejną kontrolę należy przeprowadzić w lipcu i wrześniu kiedy to z jaj wylegają się pierwsze i drugie pokolenie wołków zbożowych. Kontrola pomieszczeń powinna być bardzo wnikliwa. W przypadku młynów, składów i spichrzów powinna ona objąć podłogi, ściany, belkowania i stropy. Jeśli chodzi o młyny uwagę należy zwrócić również na śrutowniki, aspiratory, skrzynie i kosze. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca zsypu ziarna które przywożone jest na przemiał. Kontrola powinna objąć również wszystkie miejsca w których znajdują się worki zawierające produkty w których mogą żerować wołki zbożowe. Wołki zbożowe często chowają się w różnego rodzaju szparach i innych zagłębieniach znajdujących się w podłogach, ścianach i belkowaniu. Miejsca te powinny być przez nas kontrolowane szczególnie uważnie zwłaszcza jeśli znajdują się w nich resztki ziaren. W prawidłowo skonstruowanym magazynie zbożowym tego typu umożliwiających wołkom zbożowym ukrycie się miejsc powinno być jak najmniej.

Aby wołki zbożowe pojawiły się w naszym magazynie muszą one pojawić się w nim z zewnątrz. Wołki zbożowe często trafiają do magazynów wraz z ziarnem w związku z czym całe ziarno, które trafia do naszych magazynów obok innych parametrów powinno być również kontrolowana pod kątem obecności w nim różnych gatunków szkodników magazynowych w tym również wołków zbożowych. Wołki zbożowe mogą trafić również do magazynów także razem z używanymi w nich przedmiotami takimi jak worki, pojemniki, maszyny, czy narzędzia. Z tego powodu przedmioty używane w miejscach w których występują wołki zbożowe nie powinny być potem w krótki czasie używane w miejscach w których wołków zbożowych nie ma, a jednocześnie przechowywane jest w nich ziarno. Wołki zbożowe nie mogą trafić do magazynów z pól ponieważ nie żyją one na polach. Podobnie jest zresztą z większością szkodników magazynowych. Jeśli chodzi o owady będące szkodnikami magazynowymi to spośród występujących w Polsce jedynie strąkowiec fasolowiec może rozwijać się również na terenie polskich pól.

Samice wołków zbożowych nie składają jaj w zbożu o wilgotności niższej niż 12%. W związku z tym możemy uchronić się przed wołkami zbożowymi susząc zboże przed rozpoczęciem jego przechowywania, a następnie dbając o to, aby wewnątrz pomieszczenia w którym przechowujemy ziarno cały czas było sucho. Dlatego magazyn w którym przechowujemy zboże powinien być czysty, jasny i przewiewny. W utrzymaniu niskiej wilgotności pomocne jest regularne i właściwie przeprowadzone wietrzenie magazynu. Wietrzenie magazynów powinno odbywać się podczas dni suchych i pogodnych. Im wyższa będzie temperatura powietrza tym więcej wilgoci jest ono w stanie zmagazynować. Z tego powodu przynajmniej podczas słonecznych dni chłodne powietrze z zewnątrz będzie zawierać w swoim składzie mniej pary wodnej niż cieplejsze powietrze znajdujące się wewnątrz magazynu. Wietrzenie nie musi być długie aby było skuteczne. Jeśli na zewnątrz jest cieplej niż wewnątrz składu wietrzyć powinniśmy jedynie jeśli w magazynie jest znacznie bardziej wilgotno niż na zewnątrz.

Efekty wietrzenia można polepszyć szuflując ziarno w jego trakcie co zwiększa za równo stopień przesuszenia ziarna jak i jego równomierność. Ma to również niepokoić wołki zbożowe i sprawiać, ze samice wołków zbożowych będą wstrzymywać się przed złożeniem jaj. Niestety wymienione działania są bardzo pracochłonne. Jeśli w ziarnie już pojawił się wołek zbożowy to zmniejszenie wilgotności do poziomu przy którym sam on zniknie jest bardzo mało prawdopodobne.

Szczególnie negatywnie wpływa na wilgotność wewnątrz magazynu umiejscowienie pod nim pomieszczeń w których znajdują się zwierzęta ponieważ ich obecność zawsze powoduje wzrost temperatury i wilgotności. W czasie gdy w pomieszczeniu pod ziarnem znajdują się zwierzęta nie jest również możliwe gazowanie tego ziarna ponieważ fosforowodór jak już wspominaliśmy oprócz szkodników magazynowych jest również wysoce szkodliwy także dla ludzi i zwierząt.

Porażenie ziarna przez wołki zbożowe, które pozostały w nim po ziarnie które znajdowało się w magazynie wcześniej jest niestety dość częstym przypadkiem. Aby temu zapobiec należy bardzo dokładnie sprzątnąć za równo sam magazyn jak i jego bezpośrednie otoczenie z resztek ziaren. Jeśli chodzi o otoczenie to ziarno powinno zostać sprzątnięte zwłaszcza z miejsc którymi zboże transportowane jest do i z magazynu. Sprzątanie powinno być bardzo dokładne i obejmować również resztki ziarna znajdujące się w różnych szparach i szczelinach. Ziarno znajdujące się w takich miejscach może negatywnie wpłynąć na nowe ziarno również dlatego, że często bywa ono siedliskiem grzybów. Ziarno, które udało nam się uzyskać z tych szczelin powinno zostać przez nas spalone. Nie należy mieszać nowego ziarna ze starym. Dlaczego należy tego unikać? Jest tak dlatego, że stare ziarno zazwyczaj ma niższą jakość. Jest bardziej wilgotne. Częściej zdarza się, że jest ono zapleśniałe lub żerują w nim owady. Jeśli zmieszamy nowe ziarno ze starym to całe ziarno które będziemy mieli będzie niskiej jakości.

Wołek zbożowy zwalczanie

Duże straty powodowane przez wołki zbożowe sprawiają, że osoby które mają z nimi problem często zadają sobie pytania wołki zbożowe jak się ich pozbyć i wołki zbożowe co zrobić żeby ich nie mieć.

Na szczęście istnieje prosty sposób na całkowite pozbycie się wołka zbożowego, a także wszelkich innych gatunków owadów żerujących w magazynach zbożowych. Sposobem tym jest gazowanie zboża. Gazowanie zboża znane również jako fumigacja zboża przeprowadzane jest za pomocą fosforowodoru. Fosforowodór to wysoce toksyczny gaz szkodliwy za równo dla owadów jak i dla innych gatunków zwierząt i ludzi. Z tego powodu fumigacja zboża powinna być wykonywana przez profesjonalistów bo tylko wtedy możemy mieć pewność co do tego, że zabieg gazowanie zboża będzie całkowicie bezpieczny za równo dla nas jak i dla hodowanych w naszym gospodarstwie zwierząt. Fosforowodór ma postać gazową w związku z czym po wykonaniu zabiegu gazowanie zboża i odwietrzeniu pomieszczeń w których odbywała się fumigacja zboża ulatnia się on. Fosforowodór w żaden sposób nie oddziałuje na zboże poddane zabiegowi gazowanie zboża i nie wpływa na jego jakość. Fumigacja fosforowodorem to również skuteczny sposób na zwalczanie szkodników żerujących we wszelkiego rodzaju innych rodzajach materiałów w tym między innymi w drewnie oraz w innych niż zboże rodzajach żywności przechowywanej wewnątrz magazynów. Żerowanie wołków zbożowych jak już pisaliśmy często przez dłuższy czas przebiega w ukryciu. Sprawia to, że często wykrywane jest ono dopiero wtedy, kiedy liczebność wołków zbożowych jest już wysoka. Ponadto wołki zbożowe bardzo szybko się rozmnażają. Z tych powodów ze zwalczaniem wołków zbożowych nie należy zwlekać ponieważ w przeciwny razie problem z wołkami zbożowymi szybko będzie narastał.

Wysoka wytrzymałość wołków zbożowych na brak pożywienia sprawia, że potrafią one przeżyć bardzo długo wewnątrz magazynu po usunięciu z niego zboża. Z tego powodu zwalczanie wołków zbożowych poprzez gazowanie wołka zbożowego fosforowodorem warto przeprowadzić również w pustym już magazynie przed umieszczeniem w nim nowej partii zboża zwłaszcza jeśli wiemy, że w poprzednio przechowywanym wewnątrz magazynu zbożu żerowały wołki zbożowe.

Gazowanie zboża jak przebiega

Aby fosforowodór był skuteczny wołki zbożowe muszą być poddane działaniu tego gazu przez odpowiednio długi czas. Dlaczego gazowanie wołka zbożowego musi być odpowiednio długie? Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze wołki zbożowe często kryją się w trudno dostępnych dla fosforowodoru miejscach. W przypadku magazynów pustych są to różnego rodzaju znajdujące się w nich szczeliny a w przypadku magazynów wypełnionych zbożem również głębiej położone warstwy ziarna. Fosforowodór wniknie również do tych miejsc, ale potrzeba odpowiednio długiego czasu by tak się stało. Czas ten można skrócić używając specjalistycznych urządzeń przyśpieszających jego rozprzestrzenianie się wewnątrz pomieszczenia. Po drugie zróżnicowana jest indywidualna wrażliwość wołków zbożowych na gaz. Wrażliwość większości wołków na jego działanie jest podobna, ale nieliczne z nich są znacząco mniej wrażliwe na działanie tego gazu od reszty z nich. Czas zabiegu gazowanie zboża można skrócić zwiększając stężenie gazu, ale i w tym przypadku możliwości są ograniczone.

Z tego powodu jeśli zaistniała potrzeba wykonania zabiegu gazowanie zboża na terenie pustego magazynu w którym nie ma zboża to najlepiej będzie jeśli zabieg gazowanie zboża zostanie rozpoczęty najpóźniej około dwa tygodnie przed rozpoczęciem zwożenia do wnętrza magazynu nowego ziarna abyśmy zyskali pewność co do tego, że będzie on całkowicie skuteczny w zwalczaniu wołka zbożowego.

Wołki zbożowe bardzo szybko się rozmnażają. W związku z tym bardzo ważnym jest by wyeliminować wszystkie ich osobniki wołków zbożowych ponieważ nawet niewielka ilość osobników wołków zbożowych które przeżyły szybko może rozwinąć się w bardzo liczną populację. Właściwie przeprowadzone gazowanie zboża jako jeden z nielicznych zabiegów mających na celu zwalczanie wołka zbożowego daje pewność, ze tak się nie stanie.

wołki wołki zbożowe

Normy ISO 9001 - dokumentacja, wymagania i procedury

Normy zarządzania jakością wymagają aby systemy zarządzania jakością miały postać udokumentowaną. Normy ISO 9001 są niezwykle popularne na całym świecie, a ich spełnienie daje przedsiębiorstwu liczne korzyści. Więcej »

Karaluchy - jak się ich pozbyć?

Karaluchy towarzyszą ludzkości od zawsze. Początkowo poszukiwane dobro, lecz kiedy rozwinęło się rolnictwo ich obecność stała się uciążliwa. Więcej »

Monitoring Gryzoni

Po raz pierwszy nietoksyczne bloczki pod nazwą ?Census Bait Blocks? wypuściła na rynek firma Zeneca w 1995 r. Od początku lat 2000. można u nas kupić ?Wabiwax?, Więcej »

Specjaliści z Grupy Insektpol ostrzegali przed wyjazdami do tropikalnych krajów. Teraz Wirus Zika rozpoznany jest w Polsce.

Insektpol ostrzega przed wirusem Zika Więcej »

Sektor spożywczo - przemysłowy

Sektor spożywczy jest branżą szczególnie narażoną na obecność szkodników. Gryzonie, insekty, a nawet ptaki znajdują w zakładach przetwórstwa spożywczego wszystko co jest im do życia potrzebne tj. wodę, pożywienie i schronienie. Zadaniem firm DDD jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, dostępu szkodników na teren zakładu. Warunkiem wstępnym dla procedur HACCP jest zwalczanie szkodników wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla branży spożywczej.

Więcej »

Sektor rolniczy

Zabiegi DDD są bardzo istotne dla rolnictwa. Regularnie wykonywane zabiegi dezynfekcji w pomieszczeniach inwentarskich jak np. kurniki czy chlewnie mają pozytywny wpływ na wynik finalny chowu. Równie istotna dla takich miejsc jest odpowiednia deratyzacja. Dzięki odpowiednim zabiegom DDD zwiększa się przyrost masy zwierząt, zmniejsza się zachorowalność.

Więcej »

Sektor klienta indywidualnego

Bardzo obszerną grupę naszych klientów stanowią klienci indywidualni. Specjalnie dla Państwa przeprowadzamy zabiegi odkomarzania w ogrodach, na działkach wypoczynkowych, polach namiotowych. Dużym zagrożeniem dla osób uczulonych na jad są m.in. szerszenie i osy. Zajmujemy się usuwaniem gniazd tych owadów. Jeśli dotyczy Państwa któryś z powyższych problemów zapraszamy do kontaktu, na pewno pozbędziemy się go raz na zawsze!

Więcej »

Sektor użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej jak przychodnie, hotele, przedszkola, restauracje są miejscami, w których większą uwagę należy poświęcić dezynfekcji głównie ze względu na liczbę osób tam przebywających. Dbając o dobro tych osób należy regularnie wykonywać odkażanie, szczególnie toalet, kuchni. Dodatkowo w restauracjach oraz hotelach wykonuje się deratyzację, obowiązkowo w tych, w których obowiązuje HACCP.

Więcej »