Wszoły pasożyty ptaków

Wszoły to pasożyty ptaków. Dlatego bardzo często mają z nimi problemy własciciele ferm drobiu. Pasożyt zwiększa koszty utrzymania hodowli.

Wszoły są drobnymi pasożytami. Długość ich ciała waha się od 0.35 mm do 10 mm. Można je zauważyć na piórach ptaków nieuzbrojonym okiem, ale dokładniej można stwierdzić ich obecność za pomocą lupy.Wszoły, zwane     również piórojadami, atakują ptaki, rzadziej ssaki, ale nigdy nie pasożytują na człowieku. Barwa i kształt ciała wszołów są zmienne. Dorosłe osobniki są szare, żółte lub czarne. Ich grzbietowo-brzusznie spłaszczone ciało jest wydłużone lub owalne. Wszoły nie posiadają skrzydeł,ich ciało jest najczęściej gęsto pokryte włoskami skórkowymi.

Wszoły spędzają całe życie na 1 żywicielu(od jaja poprzez larwę do postaci dorosłej). Samice złożone jaja przylepiają mocno do podstawy włosów. Zwykle już po kilku dniach z jaj wykluwają się larwy, które po 3-5 tygodniach, w czasie których dwukrotnie linieją, osiągają dojrzałość płciową (stadium dorosłe).

W odróżnieniu od wszy, wszoły posiadają dużą i szeroką głowę, na niej małe oczy i gryzący aparat gębowy, którym pobierają kęsy piór, naskórka i zasuszonych płynów ustrojowych. Czułki są krótkie, 3-5-członowe, zakończone  uławką i schowane w głowę u wszołów z podrzędu Amblycera (wszoły bezczułkowe) lub nitkowate (cienkie i roste) u Ischnocera (wszoły czułkowe). U samców niektórych gatunków czułki są przekształcone w organ chwytny.

Za głową znajduje się wyraźnie oddzielony od reszty ciała przedtułów. Odnóża wszołów posiadają stopy zakończone dwoma pazurkami u pasożytów ptasich lub jednym pazurkiem u pasożytów ssaków.

W ciągu roku wszoły dają kilkanaście pokoleń. Najliczniejsze są  jesienią i zimą. Wszoły ciągle przebywają na ciele gospodarza i na nim przechodzą cały rozwój . Z dorosłych ptaków przechodzą na pisklęta.

Po śmierci gospodarza wszoły mogą żyć tylko przez 3 dni.W Polsce odnotowano około 700 gatunków wszołów. Różne gatunki wszołów mogą jednocześnie zaatakować jednego ptaka. Pasożytami zewnętrznymi kur domowych są wszoły z rodzaju Lipeurus, Menopon, a także Stenocrotaphus gigas, Menacanthus pallidulus i M. stramineus. Wszoły te zjadają złuszczoną skórę, pióra i różne wydzieliny, w tym krew wypływającą ze zranień. Zjadają też jaja i nimfy innych pasożytów, w tym roztoczy. Niektóre żyją jako pasożyty wewnętrzne, wnikając do wnętrza dutki pióra ptaków.Wszoły są bardzo ruchliwe.  Żerowanie pasożytów i ich ruchliwość zwykle powoduje swędzenie i podrażnienie skóry. Silnie porażone ptaki mają matowe, łamliwe, zwichrzone i częściowo uszkodzone upierzenie. Kury domowe mniej jedzą,a nioski dają mniej jaj,nawet o  50% .Nie zwalczane wszoły mogą spowodować znaczne szkody w hodowli ptactwa domowego.

W walce z plagą wszołów należy najpierw wdrożyć metody zapobiegawcze, ograniczające dostęp wszołów do farmy ptasiej.

Nie należy do istniejącego stada wprowadzać nowych ptaków, które mogą być zarażone pasożytem. W tym celu należy ustanowić 2-tygodniową kwarantannę, w czasie której należy sprawdzać nowe ptaki, czy nie są zasiedlone przez wszoły. Należy dokładnie oglądać ich brzuszną stronę, w tym miejscu rozpoczyna się rozwój pasożytów. Kury zasiedlone przez wszoły należy poddać zabiegom chemicznym zwalczania wszołów.Kury domowe  należy trzymać w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie, od których mogą się zarazić.

Wszystkie nowe materiały, przedmioty i narzędzia należy zdezynfekować przed ich użyciem w kurniku.Odkażić należy także środki transportu oraz klatki. Z kurnika należy usuwać kurzak i podściólkę,a z nią zrzucone zarażone pióra.

W metodzie chemicznej stosowane są środki chemiczne zwane insektycydami. Do skutecznych należą preparaty zawierające jako substancję aktywną m. in. karbaryl, pyretrum, permetrynę i inne pyretroidy.

Najlepsze wyniki uzyskuje się, jeśli zabiegom poddawane są ptaki i ich najbliższe otoczenie.

wszoły pasożyty kur oprysk na owady zamgławianie zimna kropla dezynsekcja dezynfekcja sektor rolniczy

Rozkruszek mączny

Dorosły roztocz osiąga długość około 0.5-0.7 mm. Rozkruszek przemieszcza się poprzez przyczepienie się do innych owadów. Samica składa około 250 jaj w ciągu roku na opakownia oraz produkty. Przy temperaturze 18?20?C i wilgotności 80%, żyją około 2 miesiące. Więcej »

Mącznik Młynarek - Zwalczanie

Zwalczanie Mącznika Młynarka, Mącznik młynarek, zwalczanie, Więcej »

Usuwanie przykrych zapachów

Usuwanie przykrych zapachów jest kluczowe dla zadbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników lub rodziny. Więcej »

Zwalczanie pluskiew domowych

PLUSKWA DOMOWA (Cimex lectularius) ? gatunek owada należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, rodziny pluskowatych. Żywi się krwią zwierząt ciepłokrwistych, w tym także człowieka. Więcej »

Sektor spożywczo - przemysłowy

Sektor spożywczy jest branżą szczególnie narażoną na obecność szkodników. Gryzonie, insekty, a nawet ptaki znajdują w zakładach przetwórstwa spożywczego wszystko co jest im do życia potrzebne tj. wodę, pożywienie i schronienie. Zadaniem firm DDD jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, dostępu szkodników na teren zakładu. Warunkiem wstępnym dla procedur HACCP jest zwalczanie szkodników wg Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla branży spożywczej.

Więcej »

Sektor rolniczy

Zabiegi DDD są bardzo istotne dla rolnictwa. Regularnie wykonywane zabiegi dezynfekcji w pomieszczeniach inwentarskich jak np. kurniki czy chlewnie mają pozytywny wpływ na wynik finalny chowu. Równie istotna dla takich miejsc jest odpowiednia deratyzacja. Dzięki odpowiednim zabiegom DDD zwiększa się przyrost masy zwierząt, zmniejsza się zachorowalność.

Więcej »

Sektor klienta indywidualnego

Bardzo obszerną grupę naszych klientów stanowią klienci indywidualni. Specjalnie dla Państwa przeprowadzamy zabiegi odkomarzania w ogrodach, na działkach wypoczynkowych, polach namiotowych. Dużym zagrożeniem dla osób uczulonych na jad są m.in. szerszenie i osy. Zajmujemy się usuwaniem gniazd tych owadów. Jeśli dotyczy Państwa któryś z powyższych problemów zapraszamy do kontaktu, na pewno pozbędziemy się go raz na zawsze!

Więcej »

Sektor użyteczności publicznej

Miejsca użyteczności publicznej jak przychodnie, hotele, przedszkola, restauracje są miejscami, w których większą uwagę należy poświęcić dezynfekcji głównie ze względu na liczbę osób tam przebywających. Dbając o dobro tych osób należy regularnie wykonywać odkażanie, szczególnie toalet, kuchni. Dodatkowo w restauracjach oraz hotelach wykonuje się deratyzację, obowiązkowo w tych, w których obowiązuje HACCP.

Więcej »